Kontakt

Fundusze europejskie

 

OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami” 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B  

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego Klienta, oraz integracja z systemami dostawców, w celu wyeliminowania obrotu papierowego i zautomatyzowania procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. 

W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system B2B, który zostanie powiązany z systemami informatycznymi partnerów biznesowych. System informatyczny będzie integrować procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a partnerami (dostawcami).

Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych pozwoli na automatyzację procesów biznesowych na linii OPTIMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- Partnerzy. 

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące przedsiębiorstwa do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw. 

Rynek docelowy:  Polska i zagranica
Zasięg: międzynarodowy (Francja, Luxembourg)

Umowa o dofinansowanie nr UDA- POIG.08.02.00-14-096/14-00 

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki